Training

Hoe voorkom ik burn-out in mijn bedrijf?

Nieuwe richtlijn burn-out voor bedrijfsartsen

De richtlijn voor bedrijfsartsen over burn-out wordt aangepast. Dit bleek nodig door de ontwikkelingen op de werkvloer – met name digitalisering en flexibilisering - en de toegenomen kennis over burn-out in het afgelopen decennium. Niet alleen is de relatie tussen overspannenheid en burn-out nu goed omschreven, maar ook is het belang van autonomie en zingeving voor de preventie van een burn-out duidelijk.

Afvinklijstjes

Onderzoekers begrijpen steeds beter hoe belangrijk het is dat werknemers zelf de regie houden over hun werk. Takenlijsten, strakke procedures en afvinklijstjes kunnen een handig hulpmiddel zijn, maar nemen het gevoel weg zelf te kunnen handelen en beslissen, en versterken het gevoel van zinloosheid. Met name in onderwijs, horeca en de zorg leidt dit tot veel ervaren werkdruk, blijkt uit cijfers van TNO begin dit jaar, omdat mensen hard werken maar weinig ruimte voor eigen inbreng hebben.

Positieve psychologie

De nieuwe richtlijn voor bedrijfsartsen erkent het belang van zelfregie en zingeving bij het voorkomen en het behandelen van een burn-out. Dit heeft directe invloed op de begeleiding van de werknemer die werkdruk ervaart. De richtlijn dringt aan op het inzetten van gesprekstechnieken en begeleidingsmethodieken uit de positieve psychologie. Daardoor krijgt de begeleiding een positieve insteek en wordt de focus verlegd naar zelfredzaamheid en zingeving.

Verplichte gezondheidsrisico-inventarisatie

Werkgevers zijn verplicht om een gezondheidsrisico-inventarisatie uit te (laten) voeren en vervolgens maatregelen te nemen om die risico’s te beperken. Het nalaten van zo’n gezondheidsrisico-aanpak kan leiden tot boetes van de inspectie SWZ. Tegelijkertijd biedt de overheid werkgevers financiële ruimte om de aanpak van verzuim door burn-out te bekostigen, onder meer via de WKR.

Besparen op verzuimkosten door burn-out

Preventie is kostbaar, maar tegelijkertijd bespaart de werkgever er uiteindelijk veel mee. In totaal zijn burn-outs namelijk goed voor een slordige 4 miljard euro aan verzuimkosten, berekende TNO.

De nieuwe burn-out richtlijn toepassen

Wil jij de nieuwe richtlijn toepassen in jouw bedrijf en kun je onze expertise op het gebied van verzuim door psychische klachten daarbij goed gebruiken? Wij vertellen je graag meer over onze resultaatgerichte aanpak.

Reageren? Dat waarderen wij. Stuur ons een vraag of reactie!

Veel gestelde vragen over burn-out

Hoe groot is het burn-out-risico in ons bedrijf?

Ons inloop- en oplaadspreekuur kan burn-out en andere psychische klachten in jouw bedrijf in kaart brengen. Daarnaast helpt het je medewerkers om deze klachten te voorkomen. Hoe we dat doen, lees je hier.

Hoe kan ik de risico’s van burn-out en andere psychische klachten flink verminderen?

De risico-analyse is gemaakt, maar nu moeten er maatregelen worden genomen om die risico’s te verminderen. Onze effectieve aanpak van burn-out risico’s helpt jouw bedrijf om uitval door psychische klachten te voorkomen. We kijken daarbij naar werknemers, werkgevers en werkvloer. We beginnen met het laaghangend fruit: kleine, eenvoudige maatregelen die en groot effect hebben op de tevredenheid en gezondheid van werknemers. Denk aan het anders inrichten van de werkplek of momenten inplannen voor ontspanning, interactie of beweging. Tegelijkertijd zetten we in op een duurzame aanpak die op de lange termijn positief uitwerkt. Waarbij we zorgen dat werknemers voldoende autonomie en zingeving in hun werk ervaren.

Ik heb behoefte aan ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe richtlijn

De aanpak van burn-out is duidelijk, maar de hulpmiddelen ontbreken. Bijvoorbeeld omdat de kennis van burn-out kan worden opgefrist, of omdat de vaardigheden om de nieuwe aanpak te realiseren ontbreken. Of er is weerstand bij de werknemers tegen de veranderingen die je wilt doorvoeren. Wij bieden advies, verzorgen een presentatie of een praktische training die implementatie van de richtlijn in jouw bedrijf vergemakkelijkt.

Ik wil leren hoe ik gesprekstechnieken en begeleidingsmethoden uit de positieve psychologie kan toepassen in het contact met werknemers

De analyse en het plan van aanpak zijn klaar, maar het ontbreekt nog aan kennis en vaardigheden om de gesprektechnieken en begeleidingsmethoden uit de positieve psychologie toe te passen. In dit geval adviseren wij je met plezier over het toepassen van gesprektechnieken en begeleidingsmethoden uit de positieve psychologie. Wil je meer, dan geven we je een training positieve psychologie on the job.

Lees verder (leestips)

Arbobalans TNO - Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Zingeving en eigen regie op de werkvloer kunnen een bunr-out voorkomen, Trouw 4 oktober 2019

Bedrijfsartsen gaan burn-out anders behandelen

5 tips om verzuim door psychische klachten te voorkomen

 

Informatie of offerte aanvragen