Visie & werkwijze

Missie

Verzuim verminderen door te voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress.

Visie

Wij geloven dat er niemand langdurig hoeft uit te vallen door mentale problemen .

Wij geloven dat goede preventieve maatregelen gebaseerd zijn op een holistisch mensbeeld waarbij niet alleen de werkomstandigheden, maar de gehele context van de medewerker wordt meegenomen.

Wij geloven dat betrokken en bevlogen medewerkers betere prestaties leveren en minder snel uitvallen.

Wij geloven in preventie van psychosociale problemen en dat het voorkomen van verzuim noodzakelijk is voor elk bedrijf, om veel leed en hoge kosten te vermijden.

Wij geloven dat gezonde stress nodig is om te functioneren, en dat ongezonde stress vermeden kan worden door tijdige, deskundige en integere aandacht te hebben voor medewerkers.

Werkwijze

Wij luisteren, stellen vragen en komen met elkaar tot effectieve interventies. We pakken aan, zijn eerlijk, oprecht en empathisch en durven te confronteren. We leveren maatwerk voor elke organisatie, elk team en elk individu en zorgen, in samenwerking, voor de juiste acties om uitval te voorkomen.

Wij kijken bij preventie naar:

 • Gedragspatronen
 • Mentale weerbaarheid
 • Werkomstandigheden
  • uitdaging
  • samenwerking met collega’s en leidinggevende
  • werkdruk
 • Lichamelijke gezondheid
 • Privésituatie, werk-/privébalans
 • Zingeving

Kernwaarden

Integriteit:
Wij vertellen eerlijk wat je mag verwachten van een interventie.

Holisme:
Omdat alles in verbinding staat.

Betrokkenheid:
Samen met de klant komen we tot de juiste aanpak.

Daadkracht:
Het komt voor elkaar.

Onze basics

Ervarend leren: we laten je leren door doen!

Lichtvoetig: juist als het moeilijk wordt, mag er gelachen worden.

Persoonlijk: want je bent veel meer dan je werk.

Vernieuwend: we doen het graag net even anders.

Wil je weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Contact opnemen