Kennis is macht

“Stijgend verzuim en toename verzuimduur bij psychische klachten”

“Stijgend verzuim en toename verzuimduur bij psychische klachten”

Is de trend te keren?

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, naar 4,2% in 2018 ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Dat is een stijging van 0,7% in 2 jaar! Is deze stijgende trend te keren?

Het hoge verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door grote bedrijven die in 2018 zelfs de 5% grens bereikten; dat was 4,3% in 2017 en 3,9% in 2016. Binnen het MKB (tot 200 werknemers) is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook in het MKB een stijging te zien van een halve procent: in 2017 lag het verzuimpercentage op 3,5% en in 2016 op 3,3%. In de zorg en niet-commerciële dienstverlening is het verzuim het hoogst. Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen.

Hoe meer werknemers, hoe meer verzuim

Uit de cijfers blijkt dat de stijgende lijn van verzuim jaarlijks doorzet. In de cijfers van 2018 is weer goed zichtbaar dat het verzuim hoger is naarmate het bedrijf meer medewerkers in dienst heeft. Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5% ligt, stijgt het bij maximaal 50 medewerkers naar 3,8% en naar 4,3% bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers in dienst. Daarboven gaat het zelfs de grens van 5% over. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt, ligt hoger naarmate het bedrijf groter is. Van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers.

Gevolgen verzuim in MKB het grootst

In het MKB ligt het verzuim het laagst, maar zijn de gevolgen het grootst. Als je bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, los van productieverlies en extra werkdruk op de collega’s, dan kan het je als mkb’er zelfs de kop kosten.

Lang verzuim door psychische klachten

Bij langer durend verzuim (langer dan 6 weken) in het mkb is een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten de trend; gemiddeld 225 dagen. Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen het mkb 25% uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out): een lichte stijging ten opzichte van 24% in 2017 en 22% in 2016.

Trend keren?

De verzuimaanpak van de meeste bedrijven is gericht op snel herstel van zieke werknemers. Maar er is meer nodig om de stijgende trend te keren, en dat is preventie. Bedrijven zullen actief moeten gaan inzetten op het voorkomen van verzuim met een goede, preventieve aanpak, die zorgt dat werknemers minder snel zullen uitvallen.

Buffers tegen verzuim

Het is wetenschappelijk bewezen dat bedrijven beter presteren en minder verzuim hebben als de medewerkers zich goed voelen. Wie op tijd signaleert en ingrijpt, kan het verzuim met ten minste een derde verkleinen. Juist nu de economie groeit en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, is het belangrijk om te investeren in buffers tegen psychische klachten en (werk)stress.

Onze Rotterdamse aanpak helpt ook jouw bedrijf naar een lager verzuimcijfer, gemotiveerde medewerkers en betere prestaties. Neem contact met ons op en wij vertellen je hoe.

Bron: ArbodNed 2019Terug

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x