Trainingen

Kies voor beter (samen) werkende teams

Wil je inzetten op het verbeteren van het werkklimaat in jouw bedrijf, kies dan voor onze trainingen. Daarin leren werknemers hoe ze werkstress voorkomen en hun persoonlijke effectiviteit vergroten. Daarnaast zijn onze trainingen een uitstekend middel om werknemers beter te laten (samen)werken. Daarbij focussen we op de onderwerpen die aandacht nodig hebben in jouw bedrijf. Voorbeelden zijn (on)gezond werken, werk-indeling, elkaar feedback geven, pesten, conflicten, fouten maken of omgaan met verandering. Maar er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen die in jouw bedrijf kunnen spelen. Die onderwerpen kunnen allemaal aan de orde komen in een training.

De trainingen duren een dagdeel, een dag of meerdere dagen, afhankelijk van het vraagstuk en het doel.

Trainingen: 6 thema's

Meetbare resultaten

  1. Praktische en positieve aanpak van (sluimerende) problemen
  2. Zetten in op de 6 werkstressthema's
  3. Kosteneffectief
  4. Betere prestaties (kwaliteit EN kwantiteit)
  5. Verbeteren slecht functionerende teams
  6. Afname verzuim
  7. Positieve teamspirit
Samenwerken

Samenwerken

Zorg dat jouw medewerkers goed op elkaar zijn ingespeeld en met elkaar bergen kunnen verzetten.

MBSR

MBSR

Mindfulness Based Stress Reduction: MSR. Effectieve mindfulnesstraining voor minder stress in je werk.

Bootcamp

Bootcamp

Natuur, fysieke inspanning, sociale interactie & know-how. De perfecte combinatie voor minder werkstress.